Ilion :


thivonIlion - Athens

476 Thivon str. Ilion, Athens

Tel. 210 26 11 097, 210 26 17 797

ZIP. 13121

 

Opening Hours : 

Monday: 09.30-15.00

Tuesday - Thursday - Friday: 09.30 - 21.00

Wednesday - Saturday: 09:30 - 17:30

 

Map

CONTACT

FGL

STATHOPOULOI BROS
Thivon 476, Ilion, 13121
Tel.: 210 2611097, 210 2617797
Fax: 210 2617455 | Email: info @ fgl.gr

CONTACT FORM

STORE

thibon476 Thivon str.

Ilion, Athens